Syeikh Abdullah al-Harari menyatakan: Hendaklah kalian mempersiapkan bekal untuk akhirat dan hal itu dengan cara memperbanyak berdzikir kepada Allah yang terdiri dari tahlil, tasbih, tahmid atau takbir. Seseorang bertanya kepada Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-, maka beliau bersabda kepadanya: “Hendaklah lidahmu senantiasa basah dari berdzikir kepada Allah.”

Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar, La ilaha illallah, dan La hawla wala quwwata illa billah masing-masing termasuk dzikir.

Seseorang yang lidahnya senantiasa berdzikir kepada Allah, niscaya akan mendapatkan kebaikan yang banyak, seperti jika mengucapkan Subhanallah.

Ingatlah…. Mengucapkan dzikir kepada Allah harus dengan cara pengucapan yang benar sesuai dengan makharijul huruf dan panjang pendeknya.

Semoga Allah memudahkan kita untuk berdzikir kepada Allah, dan dengan berdzikir secara benar pengucapannya sehingga ridha Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, aamiin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here